Kiedy znikną śmieci z Klucz-Osady? Mieszkańcy na sesji. Komunikat starostyMieszkańcy Klucz-Osady 20 grudnia br. przybyli na sesję Rady Powiatu w celu zapoznania się ze stanowiskiem starosty dotyczącym wywozu odpadów z terenu byłego zakładu papierniczego. Ich pojawienie się w Starostwie było pokłosiem spotkania w Urzędzie Gminy w Kluczach 7 grudnia br. poświęconym aktualnej sytuacji dotyczącej zgromadzonych odpadów, na którą nie przybył zaproszony starosta Paweł Piasny. Niestety, na sesję Rady Powiatu nie przybyli, pomimo wcześniejszych zapowiedzi, radni Rady Gminy w Kluczach oraz wójt Norbert Bień. Tego dnia starosta opublikował komunikat ws. odpadów.

 

 

Apel wójta

 

Wójt w apelu do przewodniczącej Rady Powiatu z dnia 27 listopada br. zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych na "bezwzględnie konieczne" kontynuowanie tzw. wykonania zastępczego przez starostę w budżecie Powiatu Olkuskiego na rok 2018 w kwocie zapewniającej realne i szybkie wykonanie obowiązku wywozu wszystkich odpadów nie objętych pożarem z terenu Klucz-Osady.

 

 

Spotkanie w Kluczach

 

Przypomnijmy, że wójt Norbert Bień na spotkaniu w Urzędzie Gminy 7 grudnia br. przekonywał, iż do tej pory wywieziono 1/4 lub 1/5 odpadów niespalonych. W apelu wójta do przewodniczącej Rady Powiatu czytamy, że starosta w ramach wykonania zastępczego usunął jedynie ok. 2,7 tys. ton odpadów. A strażacy obecni na miejscu i uczestniczący w akcji gaszenia pożaru - co podkreślił wójt - szacują ilość odpadów nie objętych dotychczas pożarem i podlegających obowiązkowi wywiezienia w ramach wykonania zastępczego na 12 do 14 tys. ton.

 

Z uwago na to, iż starosta nie przybył na to spotkanie do Klucz, mieszkańcy nie mieli okazji zapytać go bezpośrednio, kiedy odpady niespalone znikną z Klucz-Osady. W związku z tym obecny na tym spotkaniu wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sławomir Sztaba zaprosił mieszkańców, wójta i radnych Rady Gminy na najbliższą sesję Rady Powiatu.

 

 

 

Sesja Rady Powiatu

 

20 grudnia mieszkańcy Klucz-Osady przybyli na sesję Rady Powiatu m.in. w celu otrzymania od starosty odpowiedzi kiedy zostaną wywiezione odpady z terenu byłego zakładu papierniczego. Ich pojawienie się w Starostwie było pokłosiem spotkania w Urzędzie Gminy w Kluczach 7 grudnia br. poświęconym aktualnej sytuacji dotyczącej zgromadzonych odpadów, na którą nie przybył zaproszony starosta Paweł Piasny. Niestety, na sesję Rady Powiatu nie przybyli, pomimo wcześniejszych deklaracji, radni Rady Gminy w Kluczach oraz autor apelu wójt Norbert Bień.

 

W związku z tym właśnie apelem wójta Klucz skierowanym do przewodniczącej Rady Powiatu, w którym zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Powiatu Olkuskiego na rok 2018 na wywóz odpadów nie objętych pożarem z terenu Klucz-Osady, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sławomir Sztaba zwrócił się do prowadzącego obrady sesji wiceprzewodniczącego Dariusza Rzepki z prośbą o udzielenie głosu mieszkańcom Klucz-Osady w punkcie 7 porządku obrad dotyczącym uchwały budżetowej na 2018 r. Apel wójta dotyczył wszak budżetu Powiatu na 2018 r. Wiceprzewodniczący Dariusz Rzepka zaproponował jednak, aby temat związany z "aferą śmieciową" odłożyć na punkt 14 porządku obrad dotyczący interpelacji i zapytań radnych i wówczas szeroko dyskutować wyłącznie na ten temat. Niezadowoleni z takiego obrotu sprawy mieszkańcy demonstracyjnie opuścili obrady sesji.

 

 

Wykonanie zastępcze starosty

 

Zdaniem starosty Pawła Piasnego wywóz odpadów z Klucz-Osady, czyli wykonanie zastępcze odbywało się w dniach od 24 października br. do 16 listopada br. Łączna ilość wywiezionych odpadów wyniosła 2683,44 tony, za co Powiat Olkuski zapłacił kwotę w wysokości 939.192,20 zł brutto. Wykonawcą usługi była firma F.H.U. AMPLIZ Józef Cygankiewicz z Olkusza. Umowy na usunięcie (załadunek i transport) oraz unieszkodliwienie odpadów zgromadzonych w Kluczach-Osada 4, w ramach wykonania zastępczego zostały zawarte w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zgodnie z zawartymi umowami cena usunięcia (w tym załadunek i transport) oraz przetworzenia (unieszkodliwienia) jednej tony odpadów wyniósł 350 zł brutto. Powiat przystępując do realizacji wykonania zastępczego na podstawie posiadanych dokumentów oraz oświadczeń właściciela odpadów ustalił, że na terenie Klucze-Osada zgromadzonych jest ok. 5300 ton odpadów. Każdy transport odpadów był ważony na certyfikowanych wagach odbiorców odpadów.

 

Problem w tym, że tych odpadów przed wykonaniem zastępczym było o wiele więcej. Jak wynika z apelu wójta Klucz, być może nawet 12-14 tys. ton. Dlatego bardzo ważne było szacunkowe obliczenie ilości odpadów przed rozpoczęciem ich wywozu. Jednak starosta tego nie zrobił. Dlaczego?

 

 

Komunikat starosty

 

20 grudnia br. na stronie Starostwa ukazał się komunikat starosty. Czytamy w nim m.in., iż wszystkie środki wydatkowane na usługę usunięcia odpadów pochodziły z budżetu Powiatu Olkuskiego i do dnia dzisiejszego Powiat nie otrzymał na ten cel żadnej pomocy finansowej od jakichkolwiek jednostek samorządu terytorialnego lub instytucji zewnętrznych (pomimo wcześniej składanych deklaracji dotyczących pomocy finansowej w tym zakresie). Wszystkie odpady zostały wywiezione do uprawnionych podmiotów zlokalizowanych poza terenem Powiatu Olkuskiego, posiadających odpowiednie zezwolenia.

 

Starosta w komunikacie informuje, iż w trakcie wywożenia odpadów zgromadzonych poza halą stwierdzono, że te odpady także zostały w znaczący sposób nadpalone. Wobec powyższego pod znakiem zapytania stoi kontynuacja wykonania zastępczego w tym trybie administracyjnym, bowiem licznie występujące nadpalenia wskazują na to, że odpady te stanowią część pogorzeliska i winny być objęte postępowaniem prokuratorskim, i tym samym usuwane w innym trybie administracyjnym.

 

Starosta w komunikacie poinformował ponadto, że pismem z dnia 16.11.2017 powiadomił Prokuratora Rejonowego w Olkuszu (i jednocześnie Prokuratora Okręgowego w Krakowie), że zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że właściciel firmy MARTEX oraz Spółka Selenya działali wspólnie i w porozumieniu oraz z góry powziętym zamiarem przyjęcia znacznej ilości odpadów na teren Klucze Osada 4. Z uwagi na fakt, że odpady te nigdy nie zostały przekazane do uprawnionych odbiorców w/w osoby działały z bezpośrednim zamiarem popełnienia przestępstwa.

 

Starosta tłumaczy również, iż przystępując do realizacji wykonania zastępczego Powiat na podstawie posiadanych dokumentów oraz oświadczeń właściciela odpadów ustalił, że na terenie Klucze Osada zgromadzonych jest ok. 5300 ton odpadów. Założono zatem, że ok. 50 % odpadów zgromadzonych zostało w hali, a druga połowa na zewnątrz (tj. na terenie wokół hali). Stąd decyzja władz Powiatu o zabezpieczeniu środków finansowych w wysokości 940.000 zł pozwalających na wywóz ok 2.685 ton odpadów. W trakcie realizacji zawartych umów okazało się, że ilość zgromadzonych odpadów na terenie Klucz Osada 4 jest znacznie większa, dlatego starosta zdecydował się na wspomniane powiadomienie prokuratury.

 

 

Podsumowanie, czyli znaki zapytania

 

Czy przed nadejściem wiosny wywiezione zostaną odpady z Klucz-Osady, które dały się tak bardzo we znaki mieszkańcom? Czy też wraz z nadejściem wyższych temperatur powrócą uciążliwości w postaci odoru, toksycznych dymów, chmar much, prusaków, szczurów... ? Wciąż nie znamy odpowiedzi na te pytania. Jedno jest pewne, należy zrobić wszystko, aby jak najszybciej tym mieszkańcom przywrócić warunki do normalnego życia. I żeby nic podobnego już nigdy się nie wydarzyło. Dlatego ich obecność na sesjach zarówno Rady Gminy jak i Rady Powiatu jest bezcenna.

 

 

Fot. Stan z 1 grudnia 2017 r.

 

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

  Jeśli akceptujesz cookie na tej stronie, kliknij