Reklama:
historie_wolbromskie
Drukuj

Komu należy się dofinansowanie na wyprawkę szkolną?

Sławomir Sztaba | . | Odsłony: 10965

Komu należy się dofinansowanie na wyprawkę szkolną?Na początku września minie termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych. Pieniądze z rządowego programu „Wyprawka szkolna” trafią nie tylko do rodzin najuboższych czy dotkniętych przez los lecz także wielodzietnych, czyli posiadających co najmniej 3 dzieci, niezależnie od wysokości dochodu. Jednak nie wszyscy rodzice rodzin wielodzietnych o dochodach przekraczających określony próg zdają sobie sprawę, że mają możliwość zwrotu kosztów związanych z zakupem podręczników. Dlatego informujemy o tym kto i jakich formalności powinien dopełnić, aby otrzymać dofinansowanie.

 

 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i odpowiednimi rozporządzeniami, zwrot kosztów zakupu podręczników - ze względu na kryterium dochodowe – należy się w tym roku rodzicom uczniów szkół podstawowych klas I-III i V oraz klas II szkół ponadgimnazjalnych, w których dochód na osobę nie przekracza 456zł netto(dla rodziców uczniów klasy I szkoły podstawowej 539 zł netto).

 

Bez względu nakryterium dochodowe – zgodnie z ustawą i rozporządzeniem – dofinansowanie na zakup podręczników udziela się również rodzinie, w której dochód na osobę przekracza 456 zł netto (539 zł netto uczniów klas I szkoły podstawowej), celem ochrony macierzyństwa lub wielodzietności .Według Ministerstwa Pracy rodzina wielodzietna to rodzina posiadająca 3 i więcej dzieci. Ponadto bez względu na kryterium dochodowe dofinansowanie należy się uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Rząd ograniczył liczbę dzieci które mogą skorzystać z programu poza kryterium dochodowym (poza uczniami niepełnosprawnymi otrzymującymi refundację w oparciu o inną część przepisów) z 10% do 5% uczniów, z ogólnej liczby uczniów klas I-III i V szkoły podstawowej i II klasy szkół ponadgimnazjalnych, w całej gminie. Zaś ostateczna decyzja o przyznaniu refundacji została pozostawiona do uznania dyrekcji szkoły.

 

Ja podaje portal wGospodarce.pl, aby uzyskać dofinansowanie zakupu podręczników do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014, należy złożyć wniosek oraz uzasadnienie (w którym trzeba napisać, że zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, art. 7 pkt. 8, prosimy o pomoc jako rodzina wielodzietna). Niezbędny będzie także rachunek. Jak informuje MEN, dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego, a także rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku oświadczenia o zakupie podręczników należy podać informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach omawianego programu. Jeśli ubiegamy się o refundację bez względu na kryterium dochodowe nie jest potrzebne zaświadczenie o dochodzie. Gminy wymagają zwykle składania wniosków na formularzach przygotowanych lokalnie w urzędach. Prawo pozwala jednak na składanie również wniosków przygotowanych samodzielnie.

 

Termin składania wniosków jest inny w każdej gminie. O terminy składania podań należy dowiadywać się w lokalnym wydziale oświaty, lub na stronach internetowych swojej gminy lub szkoły. Pieniądze wypłaca dyrektor szkoły prowadzonej przez gminę lub wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na siedzibę szkoły prowadzonej przez inny podmiot.

 

Wysokość dofinansowania wyprawki szkolnej zarówno dla rodzin o niskich dochodach, jak i wielodzietnych, bez względu na wysokość dochodów w tym roku wynosi: do 225 zł dla klas I-III szkoły podstawowej, do 325 zł dla klas V szkoły podstawowej, do 390 zł dla klasy II szkoły zawodowej i do 445 zł dla klasy II liceum lub technikum.

 

Kampania informacyjna Fundacji i Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców uświadamia nam fakt, że wielu rodziców nie zdaje sobie sprawy, że rządowy program ,,Wyprawka szkolna 2013'' uprawnia do ubiegania się o refundację części kosztów zakupu podręczników nie tylko osoby o skrajnie niskich dochodach. Dlatego zachęcamy do korzystania z tego jednego z niewielu programów wspierających w naszym kraju wielodzietność.

Aby zapobiec nasilającemu się zjawisku agresji, postanowiliśmy zrezygnować z możliwości zamieszczania komentarzy anonimowych. Obecnie komentarze mogą zamieszczać tylko osoby zarejestrowane z imienia i nazwiska na stronie Wiadomości Olkuskich, jak również poprzez portal społecznościowy Facebook oraz konto Google.

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Jeśli akceptujesz cookie na tej stronie, kliknij